Predškolska ustanova - Čika Jova Zmaj, Ada

Adai Čika Jova Zmaj iskoláskor előtti intézmény

Telefon: 024/866-041
Adresa: Utrine, Jožefa Atila 6
Tip: poludnevni boravak

vapitači i vaspitačice

Utrina

Telefon: 024/866-041
Cim: Јózsef Attila 6
Tipus: félnapos tartózkodás

PUMUKLI ÓVODA

Ada község szegletében húzódik meg Törökfalu. Egyetlen óvodája egy huncut, kedves kismanó nevét viseli: Pumukli. Ez a létesítmény az adai Čika Jova Zmaj Iskoláskor Előtti Nevelési Oktatási Intézményhez tartozik.
Óvodánkra a játékosság, vidámság, családias hangulat jellemző. Épületünkben egy csoport működik, vegyes korosztályú gyermekekkel. Ez jót tesz a közösségnek, hiszen így a gyerekek úgymond mozgatóerői egymásnak. A példamutató nagycsoportosok húzzák a kiscsoportosokat a magasabb fejlettségi szint felé. A kiscsoportosok nevelése magas fokú játékosságot igényel, amely minden gyermek számára örömtelivé, érdekessé teszi az óvodai nevelést és oktatást.
Minden nevelési területre egyforma hangsúlyt fektetünk. Így a beszédtevékenység, a környezetismeret, a logikai - matematikai, a zene, a testnevelés és a képzőművészeti foglalkozás egyforma szinten történik. Minden óvodás más és más, különálló személyiség. Ezt szem előtt tartva irányítjuk a nevelésüket. Próbáljuk mindenkiből a maximumot kihozni, figyelembe véve az egyéni képességeket. A képzőművészeti foglalkozásokon főleg a természetes anyagokat használjuk fel, valamint különféle rajzolási, festési, nyomtatási technikákat alkalmazunk. Beszédtevékenységek alkalmával a gyerekek beszédét, mondatalkotását, szóbeli kifejező képességét fejlesztjük. A legszebb, legértékesebb gyermekverseket és meséket ismertetjük meg velük. A zenei nevelés felöleli a hangképzést, a hangmagasságok irányítását, a ritmust, a tánc valamint a csoportos és egyéni éneklést és a ritmushangszerek megismerését. A környezetismereti aktivitások során a világot nyitjuk meg az óvodások előtt. A logikai matematikai - játékok során különféle fogalmakat, kifejezéseket, jeleket, logikai összefüggéseket és számokat fedeznek fel a gyermekek. A mozgástevékenység alkalmával a gyerekek testét, szervezetét erősítjük, mozgáskoncentrációját fejlesztjük a legkülönbözőbb játékos gyakorlatokkal. Az értelmi nevelés mellett számunkra nagyon fontos a gyermek fizikai és lelki fejlődése is. Ezért minden tevékenységet magas szinten művelünk.
Sikeres eredményes munkánkat mi sem bizonyítja jobban, mint ahogy a tőlünk iskolába kerülő gyermekek kiválóan megállják a helyüket.

óvónők és óvóbácsik

[P.U.Zmaj] [Kontakt] [ADA - Csipet csapat] [ADA - Duga] [ADA - Maslacak] [ADA - Játékház] [ADA - Srce] [ADA - Zvezdano oko] [MOL - Bobita] [MOL - Cigra] [MOL - Pillango] [MOL - Veseljko] [Obornjaca - Cifra palota] [Utrina - Pumukli] [Slike] [Dokumenti] [Vesti / Hirek]