Predškolska ustanova - Čika Jova Zmaj, Ada

Adai Čika Jova Zmaj iskoláskor előtti intézmény

Telefon: 063/8711-523
Adresa: Mol, Novaka Radonića 17
Tip: Celodnevni i poludnevni boravak

VESELJKO

Mol, Novaka Radonića 17.
"Dečji svet je igra,
Što duže traje
Dete leti sve dalje"
Zabavište "Veseljko"nalazi se u mirnoj ulici blizu centra naselja.Kraća šetnja od pet minuta dovodi nas na obalu reke Tise i u rekreativni centar.
Zgrada sa najdužom tradicijom boravka dece, ima 2 radne prostorije u kojima su smeštena deca uzrasta od 4-7 godina.Veliko dvorište s mnoštvom pratećih rekvizita zadovoljava svaki vid dečje potrebe za kretanjem i igrom.
Vaspitno obrazovni rad odvija se po predviđenom planu i programu kroz igrolike aktivnosti, koje omogućuju deci da na spontan način, usvoje znanja iz svih  oblasti. Poseban akcenat u našem programu stavljen na muzičke i likovne aktivnosti.

vapitači i vaspitačice

veseljko

Telefon: 063/8711-523
Cim: Novak Radonić 17, Mohol
Tipus: Egész és félnapos tartózkodás

óvónők és óvóbácsik

[P.U.Zmaj] [Kontakt] [ADA - Csipet csapat] [ADA - Duga] [ADA - Maslacak] [ADA - Játékház] [ADA - Srce] [ADA - Zvezdano oko] [MOL - Bobita] [MOL - Cigra] [MOL - Pillango] [MOL - Veseljko] [Slike] [Obornjaca - Cifra palota] [Utrina - Pumukli] [Dokumenti] [Vesti / Hirek]